Home > Contact us
Contact us


Address: room 706, No. 2, Tai Hong Road, Minhang District, Shanghai (T4-706 room T4-706 of Wanke, Hongqiao)

Telephone: 00862152212739

Fax: 00862152212775

Mailbox: info@shjingsi.cn

Zip code: 201107